Strona główna/Aktualności/V Konkurs Gwarowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Godów im. Eugeniusza Tomasa pod patronatem Wójta Gminy Godów

V Konkurs Gwarowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Godów im. Eugeniusza Tomasa pod patronatem Wójta Gminy Godów

9 Listopada 2022
V Konkurs Gwarowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Godów im. Eugeniusza Tomasa pod patronatem Wójta Gminy Godów

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konkursie Gwarowym dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Godów im. Eugeinusza Tomasa pod patronatem Wójta Gminy Godów, który odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w sali Ośrodka Kultury
w Gołkowicach.

1. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w sali Ośrodka Kultury w Gołkowicach.
2. Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie oraz Urząd Gminy w Godowie.
3. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach:
a) dzieci przedszkolne
b) dzieci szkolne klasy I-III
c) dzieci szkolne klas IV-VI
d) młodzież klas SP VII i VIII
4. Regulamin przewiduje wyłącznie występy solowe.
5. Czas prezentacji powinien mieścić się w przedziale:
• kategoria a. 3-5 min
• kategoria b. 3-7 min
• kategoria c. i d. 5-10 min
6. Występy uczestników oceniane będą przez 3 - osobowe Jury.
7. Wystąpienie uczestnika może obejmować:
• gawędy z przekazu ustnego
• gawędy publikowane
• wierszyki śląskie
• oraz inne utwory w gwarze śląskiej
8. Tekst wygłaszany przez uczestnika musi być wyuczony na pamięć. Nie dopuszcza się czytania z kartek.
9. Jury oceniać będzie:
• Zachowanie ludowego charakteru
• Interpretację gwarową wystąpienia
• Ogólny wyraz artystyczny
10. Członkowie jury po wysłuchaniu wszystkich występów przyznają osobno dla każdej kategorii I, II i III miejsce. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień.
11. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie,  wyrażeniem zgody na publikację zdjęć oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.
13. Kartę zgłoszenia (Zał. nr 1) oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku dziecka (Zał. nr 2) prosimy złożyć w  Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie osobiście lub skanem na adres centrum@gckgodow.pl do 10.11.2022 r.

Uczestnicy zgłaszani powinni być poprzez placówki, do których uczęszczają.
Dokumenty dot. konkursu do pobrania poniżej.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin V Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Tomasa.pdf 649.9KB pobierz Plik: Regulamin V Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Tomasa.pdf
pdf Zał. 1 karta zgloszenia V Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Tomasa.pdf 113.87KB pobierz Plik: Zał. 1 karta zgloszenia V Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Tomasa.pdf
pdf Zał. 2 zgoda rodzica V Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Tomasa.pdf 202.71KB pobierz Plik: Zał. 2 zgoda rodzica V Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Tomasa.pdf

do góry